Header Image

SOPSORTERING

 
 

På varje område finns sopkärl för hushållsavfall. I dessa kärl lämnas endast avfall som ska skickas till förbränning. Övrigt avfall som tex glas, papper, plast och metallförpackningar lämnas på de returstationer som finns på ett flertal ställen i kommunen.

Grovsopor som tex möbler, cyklar, leksaker och mattor skall lämnas till kommunens återvinningsstation på Norrstrand. Detsamma gäller farligt avfall som tex batterier och lysrör.

Det är inte tillåtet att lämna grovsopor eller farligt avfall i soprum eller sopkärl! Den som lämnar otillåtet avfall i soprum, källare, trapphus eller sopkärl får betala kostnaden som belastar Åselehus vid bortforsling och sortering.

Tänk på att ju mer ni lämnar till återvinning, desto mindre blir mängden sopor i våra kärl vilket i slutändan innebär en lägre kostnad för er hyresgäster. För mer information om var närmaste returstation/återvinningsstation ligger eller mer detaljerat hur sopor skall sorteras, se här.

 
Top