Header Image

UPPSÄGNING

 

Klicka för Uppsagningsblankett

Att tänka på vid uppsägning!

Uppsägningstiden är tre månader
För lägenhet, garage och parkeringsplats. Även för kabel-tv och internet. Avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Uppsägning ska göras skriftligen
och vara undertecknad av den/de som har skrivit under kontraktet.
På baksidan av ditt hyresavtal finns möjlighet att skriva en uppsägning. Du kan också använda ett vanligt papper. Det finns också en uppsägningsblankett du kan ladda ned och skriva ut för att sedan fylla i och skicka till oss.

Den dag du flyttar disponerar du din lägenhet som allra längst fram till kl 12.00 den första vardagen i månaden efter godkänd avflyttningsdag.

Under uppsägningstiden är du skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för lägenhetsvisning.

Beställ tid för besiktning i god tid.

 

Att tänka på vid avflyttning!

Lägenheten
Hela lägenheten ska noga städas. Om den inte är ordentligt städad vid avflyttning, måste vi tyvärr debitera dig för detta.

Utrustningen
Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktning (t ex badrumsskåp, hatthylla, gardinbeslag, brandvarnare).

Bredbandskabel
Observera att jordad el-kabel och adapter för bredbandets kundenhet skall lämnas kvar i lägenheten.

Förråd/matkällare
Glöm inte att tömma och städa ur.

Garaget
Töm och städa ur.

Grovsopor
Det blir ofta grovsopor vid flyttning. Dessa ska inte till soprummet utan till återvinningscentralen.

Besiktning
Kontakta kontoret och boka besiktningstid innan utflytt. Efter att besiktning utförts hör vi av oss för att meddela om den är godkänd eller diskutera eventuella skador eller anmärkningar över hur städningen är utförd. Du måste själv stå för kostnader för skador/onormalt slitage eller dåligt utförd städning. Förstörd parkett, hål i dörrar och sprickor på sanitetsporslin är exempel på skador/onormalt slitage. 

Nycklar
Alla nycklar ska återlämnas, inte bara till lägenheten utan också till eventuella garage/förråd/parkeringsplatser samt tvättklossnycklar. Vi debiterar cylinderbyte vid förlorad nyckel.

Kom även ihåg!

Telefon
Beställ flyttning av telefon i god tid.

Posten
Adressändra.

 
Top