Header Image

INTRESSEANMÄLAN/ANMÄLAN TILL BOSTADSKÖ

 

  Sökande

  Medsökande

  Önskemål beträffande bostad

  OBS!
  Jag bekräftar att jag denna dag tagit del av Stiftelsen Åselehus information om Dataskyddsförordningen och lämnar härmed också mitt samtycke till Stiftelsen Åselehus att få inhämta kreditupplysningar om mig och upplysningar om mig som hyresgäst hos tidigare hyresvärdar. (Om du klickar "nej" kan vi tyvärr inte erbjuda plats i vår kö).
  JaNej

  Ansökan

  För att Stiftelsen Åselehus ska kunna tillgodose dina önskemål på bästa sätt ber vi att du fyller i bostadsansökan till vänster så noggrant som möjligt. Du kan även skriva ut en ansökan här som du fyller i och lämnar eller mailar in till oss.

  Information om Dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679

  För att kunna pröva din ansökan om bostad behöver vi uppgifter om både dig som person och din betalningsförmåga. Insamlande och registrering av dylika uppgifter kräver ditt samtycke enligt dataskyddsförordningen.

  I och med att du undertecknar blanketten Sökande bostadslägenhet samtycker du till att vi får inhämta kredit-upplysningar och upplysningar om dig som hyresgäst hos tidigare hyresvärdar.

  För att kunna teckna kontrakt gäller följande:

  • Du ska vara myndig
  • Du ska ha svenskt personnummer
  • Du ska ha en regelbunden inkomst som står i rimlig proportion till hyran, dvs det ska finnas utrymme för övriga levnadsomkostnader. Du ska kunna styrka din inkomst minst 6 månader från inflyttningsdatum.
  • Du får ha max två betalningsanmärkningar/skulder hos kronofogden eller andra kravställare under de senaste 12 månaderna. Betalningsanmärkningar/skulder får uppgå till ett totalt belopp om högst 5tkr, varav ingen får avse hyra. Har du en skuld till Åselehus ska den vara reglerad innan du kan få en lägenhet.
  • Hyresgäst som tidigare misskött sig som boende hos Åselehus eller andra bostadsföretag erbjuds ej bostad. Med misskötsel gäller störningar, klagomål från grannar, obenägenhet att betala hyresskulder eller svara upp på andra krav från hyresvärden.
  • Två sökande kan stå på kontraktet. Åselehus avgör hur många och vilka som får stå på ett kontrakt.

  Om du som sökande inte uppfyller något av kraven ovan kan du, i vissa fall, godkännas om borgensförbindelse med godtagbar borgensman tecknas. Borgen används för att täcka upp betalningsförmågan hos den sökande, dock kan inte en borgensman täcka upp en alltför låg inkomst. Vid prövning av om borgensmannen är godtagbar skall beaktas att inkomster och tillgångar finns så att borgensmannen dels klarar sin egen ekonomi och dels kan betala uteblivna hyror för hyresgästen. Borgensmannen får inte ha betalningsanmärkningar.

  Som inkomst räknas:

  lön av anställning, företagarinkomst, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag, försörjningsstöd samt etableringsersättning.

  Köordningsregler

  En person som önskar lägenhet anmäler skriftligen sitt intresse. Personens köplats bestäms av anmälningstidpunkten. Erbjudanden skickas ut utifrån den önskemål du lämnat på din intresseanmälan. Ett uteblivet svar på ett erbjudande räknas som ett "nej-tack". Man kan inte överlåta sin köplats till annan.Innan en person tecknar kontrakt tar Åselehus en kreditupplysning samt kollar hur personen skött sig hos tidigare bostadsföretag/hyresvärdar. Med misskötsel gäller dokumenterade klagomål från grannar och obenägenhet att betala hyresskulder eller svara upp på andra krav från hyresvärden.

  Avregistrering ur kön sker om

  • du får kontrakt på en bostad. Du kan ställa dig i kö igen, du hamnar då längst bak.
  • du fått fem erbjudanden och tackat nej/inte svarat på samtliga. Du kan ställa dig i kö igen, du hamnar då längst bak.
  • lägenhetserbjudanden kommer i retur p g a att adressändring ej skett, i skrift eller via mail.

  Förtur

  • Om kö uppstår till en speciell lägenhet kan eventuell förtur gälla av sociala eller medicinska skäl, som skall vara väl dokumenterade. Om tveksamhet råder avgör förvaltaren om skälet är godtagbart. Förtur är inte möjligt vid omflyttning om befintlig lägenhet uppfyller de aktuella kraven.

  • Kommer du från annan ort och söker bostad för att du fått ett jobb i vår kommun kan du få bostad fortare om du lämnar intyg från arbetsgivare med uppgift om anställnings början.

  Tackar du nej till en lägenhet är din förtur förbrukad.

  Internbyte

  Bor du hos oss men vill byta lägenhet får du ställa dig i kö med samma köregler som externa sökande. En ekonomisk bedömning görs. Vid omflyttning ska du ha skött dina betalningar samt inte ha några anmärkningar som hyresgäst. Hyresgäst som byter lägenhet inom vårt bestånd betalar dubbelhyra endast under de dagar de nyttjar bägge lägenheterna.

  Andrahandsuthyrning

  Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du ha ett godkännande från Åselehus. Om du saknar godkännande riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt.

  Tänk på att vid en andrahandsuthyrning är du hyresvärd och därmed ansvarig för din hyresgäst. Det gäller allt ifrån hur hyresgästen beter sig gentemot grannar till eventuella skador på lägenheten.

   Hemförsäkring

  För att händelser såsom brand, stöld osv ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt ska alla våra hyresgäster teckna hemförsäkring. Försäkringsbrev skall visas upp i samband med inflyttning. Stickprovskontroller kan komma att göras även under hyrestiden.

  Hemförsäkring kan tecknas hos Länsförsäkringar via Åselehus. Kontakta oss så berättar vi mer eller gå in på vår hemsida.

  Möblerade lägenheter

  Våra enklare möblerade lägenheter hyrs ut veckovis. Vill du hyra längre tid utan tidsbegränsning så är uppsägningstiden en månad från båda parter.

   
  Top